Barbecue voor alle leden

Vrijdag 30 juni gaan we met de leden, ereleden en instructeurs van de EHBO-vereniging in Meijel barbecueën.

Daar waar we al verschillende jaren alleen EHBO als bekwaamheid voor ogen hadden; herhalingslessen, oefeningen, posten en zo weinig met elkaar organiseerden, willen we ons in de toekomst meer inspannen om de onderlinge verbinding te versterken.

Dit is erg belangrijk om de motor goed te kunnen laten lopen. Het bestuur heeft hier samen met jullie op ingezet. Denk aan de oliebollen aan het einde van het jaar, het kopje koffie of thee in de herhalingsles, de nieuwjaarsborrel en een kort samenzijn na de jaarvergadering.

We kijken uit naar deze leuke avond.