Voorwaarde evenement

Voorwaarden voor uw evenement

Om intern alles goed te kunnen regelen, en om te zorgen dat onze leden hun werk goed kunnen doen, maken we de volgende afspraken met de organisatoren van de evenementen.

Wij vragen:
• Minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement de hulpverlening aanvragen met vermelding van datum, aanvangstijd en sluitingstijd. Dit zijn voorwaarden om de hulpverlening te kunnen garanderen.
• Voor de hulpverleners moet een telefoon beschikbaar zijn (gsm of vaste lijn)
• Er moet een auto met chauffeur en begeleider beschikbaar zijn om een eventueel slachtoffer te vervoeren naar huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis.
• Er moet een degelijke werkplek zijn van waaruit onze leden kunnen werken en verblijven. De werkplek moet schoon, droog en beschut zijn tegen weer en wind. Ook moet er een slachtoffer met de nodige privacy kunnen worden behandeld
• De werkplek moet goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
• Een  hapje en een drankje voor de hulpverleners wordt zeer gewaardeerd.
• Indien er na afloop van het evenement een feest is, zijn wij als hulpverleners daar niet meer voor verantwoordelijk.
• De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leden.
• De organisatie is aansprakelijk voor alle schade, ongevallen, gebreken toegebracht aan de hulpverleners en materiaal.
• De organisatie stelt een contactpersoon aan. Deze contact persoon dient aanwezig te zijn op het evenement.
In overleg zijn er natuurlijk aanpassingen mogelijk

Wat doen wij wel en wat doen wij niet
• EHBO-materiaal wordt door ons vooraf gebracht en achteraf weer opgehaald.
• Wij hebben een goed en uitgebreide EHBO uitrusting met AED.
• Onvoorziene problemen lossen wij ter plaatse op.
• Wij zijn vaardige en gemotiveerde EHBO-ers.
• Wij verstrekken geen medicijnen (dus ook geen paracetamol)
• Cold-packs hebben wij beperkt in onze uitrusting.
• Wij begeleiden een slachtoffer niet mee naar huisarts of ziekenhuis.
• Wij zijn niet aanwezig bij evenementen buiten Meijel.
• Voor de verleende diensten vraagt de EHBO-vereniging een vergoeding.